top of page
Venti Batts

Venti Batts

VENTI BATTS - გაბრო-ბაზალტის ჯგუფის ქანებზე დაფუძნებული ქვის მატყლისგან დამზადებული ხისტი ჰიდროფობიზირებული თბოიზოლაციის ფილები.

Related Products